Η περιοχή της Αμπχαζίας που ελέγχεται από τους αυτονομιστές της Γεωργίας έχει απορρίψει κατηγορηματικά απόψεις περί…