Το έξυπνο σύστημα πυρανίχνευσης που ανέπτυξε ο ΑΔΜΗΕ τίθεται σε πιλοτική εφαρμογή, με την υποστήριξη του Υπουργείου…