Την 4η Ιουνίου 1878, η Οθωμανική Αυτοκρατορία εκχωρεί την Κύπρο στην Βρετανική Αυτοκρατορία ως προτεκτοράτο (και αργότερα ως κτήση)…