Στην περιοχή όπου έμεναν Έλληνες πρόσφυγες που εκδιώχθηκαν το 1974 με την τουρκική εισβολή, θα χτιστούν πέραν των 1000 κατοικιών για να στεγαστούν έποικοι…