Η Τριπολιτσά κατά την περίοδο της Ελληνικής επανάστασης, αποτελούσε το σημαντικότερο διοικητικό, στρατιωτικό και οικονομικό …