Υπουργείο Άμυνας | Χρηματοδότηση έργων Έρευνας και Ανάπτυξης στον τομέα τεχνολογιών διττής χρήσης – Πληροφορίες
Defence Redefined
Published on 13/09/2022 at 09:45

Το Υπουργείο Άμυνας και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνουν την προκήρυξη δύο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων σε δύο προγράμματα, στα πλαίσια υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με στόχο την προώθηση της Έρευνας και Καινοτομίας.

Τα προγράμματα αφορούν τη στήριξη οργανισμών με δραστηριότητες στον τομέα των τεχνολογιών διττής χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης έργων Έρευνας και Ανάπτυξης στον συγκεκριμένο τομέα και της δημιουργίας νέων ή αναβάθμισης υφιστάμενων διαβαθμισμένων εργαστηρίων.

Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Τεχνολογίες Διττής Χρήσης» (DUAL USE/0922)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας (ΥΠΑΜ), ανακοινώνει τη νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος «Τεχνολογίες Διττής Χρήσης»» (DUAL USE/0922).

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι €2,720,000, με μέγιστη χρηματοδότηση τις €388,500 ανά έργο.

Η υποβολή προτάσεων γίνεται μέσα από την πύλη IRIS του ΙδΕΚ και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 9 Νοεμβρίου 2022.

Το Πρόγραμμα «Τεχνολογίες Διττής Χρήσης» στοχεύει στην προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογιών διττής χρήσης για πολιτικού τύπου εφαρμογές δηλαδή για εμπορικούς ή και κοινωνικούς σκοπούς, μη στρατιωτικούς σκοπούς. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων έργων αναμένεται να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ των φορέων του οικοσυστήματος Ε&K (επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων και οργανισμών έρευνας) για τον από κοινού σχεδιασμό δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και λύσεων στους τομείς των τεχνολογιών διττής χρήσης, οι οποίες επισημαίνεται ότι δεν εξυπηρετούν στρατιωτικούς ή αμυντικούς σκοπούς.

H παρούσα πρόσκληση χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού μέσου Επόμενη Γενιά ΕΕ (NextGenerationEU).

Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα έχουν Οργανισμοί Έρευνας (Α.1, Α.2), Επιχειρήσεις (Β.1, Β.2, Β.3) και Άλλοι Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα (Γ.1).

Για πληροφορίες που αφορούν στις ανοικτές προσκλήσεις του Ιδρύματος καθώς και για χρήσιμα έγγραφα και οδηγούς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την πύλη IRIS.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].

Περισσότερες πληροφορίες και έγγραφα ΕΔΩ

Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Διαβαθμισμένα Εργαστήρια – Τεχνολογίες Διττής Χρήσης» (CLABS/0922)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας (ΥΠΑΜ), ανακοινώνει τη νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος «Διαβαθμισμένα Εργαστήρια – Τεχνολογίες Διττής Χρήσης»» (CLABS/0922).

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι €195,000, με μέγιστη χρηματοδότηση τις €12,000 ανά έργο.

Η υποβολή προτάσεων γίνεται μέσα από την πύλη IRIS του ΙδΕΚ και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 29 Σεπτεμβρίου 2023.

Το Πρόγραμμα «Διαβαθμισμένα Εργαστήρια – Τεχνολογίες Διττής Χρήσης» στοχεύει στη δημιουργία νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων διαβαθμισμένων εργαστηρίων, τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν στην υλοποίηση δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογιών διττής χρήσης.

H παρούσα πρόσκληση χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού μέσου Επόμενη Γενιά ΕΕ (NextGenerationEU).

Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα έχουν Οργανισμοί Έρευνας (Α.1, Α.2), Επιχειρήσεις (Β.1, Β.2, Β.3) και Άλλοι Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα (Γ.1).

Για πληροφορίες που αφορούν στις ανοικτές προσκλήσεις του Ιδρύματος καθώς και για χρήσιμα έγγραφα και οδηγούς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την πύλη IRIS.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].

Περισσότερες πληροφορίες και έγγραφα ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης: Υπουργείο Άμυνας | Συμμετοχής κυπριακών οντοτήτων σε 7 προτάσεις του EDF 2021

NEWSLETTER SUBSCRIPTION

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Pin It on Pinterest

Share This