Σύσκεψη των Διοικητών των Στρατηγείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα
Defence Redefined
Published on 03/12/2023 at 12:00

Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η ετήσια σύσκεψη Διοικητών των Στρατηγείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην έδρα του Ελληνικού Στρατηγείου Επιχειρήσεων της ΕΕ (ΕΣΕΕΕ), στην 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ στην Λάρισα.

Στην σύσκεψη προήδρευσε ο Διευθυντής του Στρατιωτικού Επιτελείου της ΕΕ Αντιστράτηγος Michiel van der Laan και συμμετείχαν οι Διοικητές ή εκπρόσωποι των Στρατηγείων Επιχειρήσεων της EE, όπως παρακάτω:

  • O Διοικητής της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ Αντιστράτηγος Ιωάννης Τσιόπλος.
  • Ο Επιχειρησιακός Διοικητής (Operation Commander – OPCDR) της επιχείρησης European Union Naval Force Mediterranean Operation IRINI (EUNAVFOR MED IRINI) Rear Admiral (UH) Stefano Turchetto.
  • Ο Επιχειρησιακός Διοικητής της επιχείρησης EUNAVFOR ATALANTA Vice Admiral Ignacio Villanueva Serrano, μέσω τηλεδιάσκεψης.
  • Οι Διοικητές των Στρατηγείων της ΕΕ στην Γερμανία, στην Ιταλία και στην Πολωνία.
  • Εκπρόσωπος του Διοικητή του Στρατηγείου στην Γαλλία, του Διοικητή της επιχειρήσεις EUFOR (European Union Force Bosnia and Herzegovina) ALTHEA, της Ευρωπαϊκής Ναυτικής Δύναμης (European Maritime Force – EUROMARFOR), καθώς και του Επικεφαλής του Civilian Planning and Conduct Capability (CPCC) της Διεύθυνσης External Action Service (EEAS) της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης πραγματοποιήθηκε ενημέρωση και συζήτηση, αναφορικά με την περαιτέρω βελτίωση του δικτύου συνεργασίας των Στρατηγείων Επιχειρήσεων της ΕΕ (Enhancing the Network – Building of the European Headquarters), με έμφαση στην θεματική εφαρμογή των προβλέψεων της Στρατηγικής Πυξίδας (Strategic Compass) «Έγκαιρη Σχεδίαση (Advance Planning)» και στις ασκήσεις της ΕΕ, με σκοπό την επίτευξη του στόχου δημιουργίας της «Δυνατότητας Ταχείας Αντίδρασης (Rapid Response Capability)».

Επίσης, συζητήθηκε η εξέλιξη των αποστολών της ΕΕ και αναλύθηκαν οι δράσεις της, στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας – ΚΠΑΑ (Common Security and Defence Policy-CSDP).

Επισημαίνεται ότι η πρόοδος υλοποίησης των εν λόγω αντικειμένων αποτέλεσε θέμα συζήτησης τόσο στην Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ στην Σεβίλλη τον Οκτώβριο του 2023 όσο και στην πρόσφατη συνάντηση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου με τον Προέδρο της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ (Chairman of the European Union Military Committee – CEUMC) General Robert Brieger, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα.

Πηγή: ΓΕΕΘΑ

Διαβάστε επίσης: Εθνική Φρουρά | Συμμετοχή στην Ετήσια Σύνοδο Αρχηγών Χερσαίων Δυνάμεων των μελών του Οργανισμού FINABEL

NEWSLETTER SUBSCRIPTION

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Pin It on Pinterest

Share This