ΑΜΥΝΑ

ΑΜΥΝΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στρατιωτική Επιτροπή ΕΕ | Υβριδικές απειλές, Στρατηγική και Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης
Defence Redefined
Published on 28/01/2022 at 18:32

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΦ, ο Αρχηγός της ΕΦ, Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης, συμμετείχε στην έκτακτη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUMC), σε επίπεδο Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΕΔ) των Κρατών Μελών (ΚΜ) η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022.

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, οι ΑΕΔ των ΚΜ, ενημερώθηκαν για την εξέλιξη του διαλόγου και τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση του θεσμικού κειμένου της Στρατηγικής Πυξίδας (Strategic Compass – ΣΠ), ενώ έγινε ανταλλαγή απόψεων επί της διαδικασίας βελτίωσης των δυνατοτήτων Ταχείας Αντίδρασης της ΕΕ (EU Rapid Reaction Toolbox), καθώς και των αντίστοιχων δυνατοτήτων αντιμετώπισης υβριδικών απειλών (EU Hybrid Toolbox). Οι ΑΕΔ, είχαν την ευκαιρία, με παρεμβάσεις τους, να εκφράσουν τις απόψεις για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Με την έναρξη της Συνόδου τοποθετήθηκε ο Πρόεδρος της EUMC, Στρατηγός Claudio Graziano ο οποίος αναφέρθηκε στον σημαντικό θεσμικό ρόλο που θα συνεχίσει να έχει  η Στρατιωτική Επιτροπή μέχρι την τελική διαμόρφωση του κειμένου της ΣΠ.

Ακολούθησε ενημέρωση από τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ, Πρέσβη  Pawel Herczynski ο οποίος παρουσίασε συνοπτικά το σύνολο των διεργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη, τόσο σε πολιτικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο, καθώς και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ΣΠ και του EU Rapid Reaction Τoolbox.

Οι ενημερωτικές παρεμβάσεις ολοκληρώθηκαν από το Γενικό Διευθυντή του Στρατιωτικού Επιτελείου της ΕΕ (DGEUMS), Αντιναύαρχο Herve Blejean, αναφορικά με τη παρούσα κατάσταση διαμόρφωσης του τελικού κειμένου της ΣΠ κυρίως σε σχέση με την ενσωμάτωση σε αυτήν των προηγούμενων εισηγήσεων της EUMC οι οποίες συμφωνήθηκαν στην προηγούμενη Σύνοδο σε επίπεδο ΑΕΔ στις 25-26 Οκτ 2021. Ενημέρωσε επίσης για τις διεργασίες σύνταξης του κειμένου πολιτικής αναφορικά με το EU Rapid Reaction Toolbox.  

Κατά την συζήτηση του θέματος για την ΣΠ, ο Αρχηγός της ΕΦ, σε παρέμβασή του, επεσήμανε ότι στο υφιστάμενο προσχέδιο δεν γίνεται ισοβαρής αναφορά σε όλους τους στρατηγικούς ανταγωνιστές των οποίων οι υβριδικές ενέργειες και προκλήσεις, αντιτίθενται στα συμφέροντα της ΕΕ.

Διαβάστε επίσης: Χαράλαμπος Πετρίδης | Η ΕΕ θα αναπτύξει και θα ενισχύσει τον ρόλο της στον κόσμο

Σε αντίστοιχη παρέμβασή του αναφορικά με την ανάπτυξη Δυνατοτήτων Ταχείας Αντίδρασης, ο Αρχηγός επανέλαβε την υποστήριξη κάθε προσπάθειας που αφορά στην περαιτέρω ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνατοτήτων της ΕΕ, καθώς τη θεωρεί ως την πιο εφικτή και αξιόπιστη δράση, η οποία θα δώσει στην ΕΕ την δυνατότητα ευέλικτης και αποτελεσματικής αντίδρασης στη διαχείριση κρίσεων. Επιπλέον, στην τοποθέτησή του υποστήριξε την προσπάθεια της ΕΕ για περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων συνολικής αντιμετώπισής των υβριδικών απειλών, καθώς η περιοχή της Αν. Μεσογείου συνιστά ήδη ένα θέατρο επιχειρήσεων υβριδικού πολέμου.

Ο Αρχηγός αναφέρθηκε επίσης στο θέμα της Θαλάσσιας Ασφάλειας, επισημαίνοντας τη στρατηγική σημασία και προτεραιότητα των περιοχών που βρίσκονται εντός, ή εφάπτονται των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Τέλος, ο Αρχηγός επισήμανε ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των  σύγχρονων μορφών απειλών προϋποθέτει συλλογική δράση. Στο πλαίσιο αυτό, κατέληξε, η ΣΠ αποτελεί μοναδική ευκαιρία ανάδειξης της σημασίας και της παροχής δυνατότητας καθορισμού του πλαισίου ενεργοποίησης της Ρήτρας Αμοιβαίας Συνδρομής του Άρθρου 42 (7) της Συνθήκης της ΕΕ, δεδομένου ότι ένας από τους βασικότερους στόχους της ΣΠ είναι η ενίσχυση της αλληλεγγύης στην περίπτωση αντιμετώπισης κρίσεων, στο πλαίσιο της ΕΕ.

Πηγή: ΓΕΕΦ

Διαβάστε επίσης: Ευρωπαϊκή Ένωση | Έγγραφο για κοινή Αμυντική Στρατηγική μέχρι τον Μάρτιο

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ NEWSLETTER

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Pin It on Pinterest

Share This