ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ρύθμιση ωραρίου στον Κυπριακό Στρατό | Ουτοπία ή πραγματικότητα;
Defence Redefined
Published on 31/05/2020 at 17:00

Ο Κυπριακός Στρατός (μόνιμα στελέχη) και η Εθνική Φρουρά (κληρωτοί στρατιώτες, ΣΥΟΠ και αποσπασμένα στελέχη) αποτελούν τις Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες μαζί με την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία (Σώματα Ασφαλείας), αποτελούν τους οργανισμούς οι οποίοι παρέχουν ασφάλεια με την ευρύτερη έννοια της στην Κυπριακή Δημοκρατία.  

Η λειτουργία των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων διέπεται από διαφορετικούς Νόμους και Κανονισμούς με τα μέλη του Κυπριακού Στρατού ωστόσο, να αποτελούν την μόνη κατηγορία κρατικών υπαλλήλων οι οποίοι δεν έχουν θεσμοθετημένο ωράριο εργασίας. Το  εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των στελεχών, οι υπηρεσίες που εκτελούν, οι ασκήσεις και γενικά όλες οι δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν ρυθμίζονται μέσω διαταγών του Γενικού Επιτελείου της Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ). Ο Περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμος προβλέπει την δυνατότητα ρύθμισης διαφόρων θεμάτων που αφορούν την εργασία των στελεχών μέσω Κανονισμών, στην πράξη όμως, δεν υπάρχει ακόμη οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση η οποία να αφορά το ωράριο εργασίας. Επιπλέον με βάση τον Περί Εθνικής Φρουράς Νόμο, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς μεταξύ άλλων για το θέμα των ωρών εργασίας.

Το ζήτημα της ανυπαρξίας θεσμοθετημένου ωραρίου για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων είναι ένα θέμα που απασχολεί τόσο τους Συνδέσμους Αξιωματικών -Υπαξιωματικών όσο και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας από το 2014.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι μετά από πολύμηνες συζητήσεις τον Μάιο του 2015 οι σχετικοί Κανονισμοί περί Ωραρίου Υπηρεσίας και Καθήκοντος των Μελών του Στρατού της Δημοκρατίας ενώ είχαν ήδη κατατεθεί εκ μέρους του Υπουργείου Άμυνας (ΥΠΑΜ) για ψήφιση στην Βουλή εντούτοις αποσύρθηκαν την ύστατη από την προγραμματισμένη συνεδρίαση και δεν ψηφίστηκαν, για λόγους που αφορούσαν σύμφωνα με το ΥΠΑΜ την επιχειρησιακή ικανότητα της Εθνικής Φρουράς (Ε.Φ).  

Την απόσυρση των Κανονισμών Ωραρίου το 2015, ακολούθησαν τα σφοδρά παράπονα των στελεχών. Οι Συνδέσμοι Αξιωματικών και Υπαξιωματικών του Κυπριακού Στρατού, υποστηρίζουν ότι μέσω της θεσμοθέτησης του ωραρίου, θα αρθούν από την μια οι αδικίες και οι αυθαιρεσίες που παρατηρούνται λόγω της ανομοιομορφίας του ωραρίου (που εν μέρει οφείλεται και στην διαφορετική φύση των Μονάδων), αλλά και από την άλλη η ρύθμιση των ωρών εργασίας είναι απαραίτητη για την υγεία και την ασφάλεια των στελεχών και κατ’ επέκταση του προσωπικού που το κάθε στέλεχος έχει υπό την ευθύνη του.  Σε ερώτημα μάλιστα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Commision), η απάντηση που δόθηκε ανάμεσα σε άλλα ήταν ότι οι συνήθεις δραστηριότητες των ενόπλων δυνάμεων καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τον χρόνο εργασίας (DIRECTIVE 2003/88/EC).  Tο υπόψη ερώτημα υπέβαλαν από κοινού το 2015, οι τότε ευρωβουλευτές Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Ελένη Θεοχάρους, Λευτέρης Χριστοφόρου, Κώστας Μαυρίδης και Δημήτρης Παπαδάκης, κατόπιν συζήτησης με αντιπροσωπεία από τους Συνδέσμους Αξιωματικών και Υπαξιωματικών του Κυπριακού Στρατού. Να σημειωθεί ότι στις Ένοπλες Δυνάμεις πολλών χωρών μελών της Ε.Ε όπως σε Ελλάδα και Γερμανία, υπάρχουν εδώ και χρόνια σχετικές πρόνοιες οι οποίες ρυθμίζουν το θεμα των ωρών εργασίας των εργαζομένων στον τομέα αυτό.

Ένα σημαντικό σημείο των Κανονισμών Ωραρίου του 2015, ήταν η μη πρόνοια για παραχώρηση οποιασδήποτε μορφής χρηματικής αποζημίωσης στα στελέχη λόγω εκτέλεσης ειδικών καθηκόντων, όπως για παράδειγμα για εκτέλεση ασκήσεων και υπηρεσιών. Αντί χρηματικής αποζημίωσης προνοούσαν παραχώρηση χρόνου ανάπαυσης όχι όμως ανάλογο ως προς τις επιπλέον ώρες εργασίας. Το εβδομαδιαίο ωράριο ορίστηκε με βάση τις πρόνοιες του τότε Κανονισμού στις 37,5 ώρες με επιπλέον εκτέλεση ειδικών καθηκόντων όπως ασκήσεις και υπηρεσίες, οι οποίες θα καθορίζονταν με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες από τον Αρχηγό ΓΕΕΦ κατόπιν έγκρισης και του Υπουργού Άμυνας.

Τι ισχύει για ωράριο σε Κυπριακό Στρατό σήμερα*

*Δεδομένα για Μέσο Όρο Εργασίας: 22 εργάσιμες ημέρες/μήνα, αφαίρεση χρόνου απαλλαγής και «διαλείμματος υπηρεσίας», συμπερίληψη 7 ωρών ανά μήνα για Νυκτερινή Εκπαίδευση (Ν/Ε). Οι ασκήσεις ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται. Η πρόσληψη των ΣΥΟΠ παρόλο που δεν διέπεται από τον Περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμο εντούτοις υπολογίζονται στο παράδειγμα για παρουσίαση πληρέστερης εικόνας για το ωράριο.

Την απόφαση για απόσυρση των Κανονισμών Ωραρίου το 2015, ακολούθησε η απόφαση για διάθεση 120 στελεχών, στην συντριπτική πλειοψηφία τους υπαξιωματικών του Στρατού, για συνδρομή της Αστυνομίας Κύπρου στην φύλαξη των αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου χωρίς να επηρεάζεται σύμφωνα με το ΥΠΑΜ η εύρυθμη λειτουργία των Μονάδων της Ε.Φ.  

Ο ερχομός των Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) στα τέλη του 2016 θα μπορούσε  να αποτελέσει όπως μας λέχθηκε και την αφορμή για ψήφιση Κανονισμών Ωραρίου στο πνεύμα και του σλόγκαν της καμπάνιας του ΥΠΑΜ «Η Εθνική Φρουρά αλλάζει», χωρίς όμως τελικά να αλλάζει τίποτα σχετικά με την ρύθμιση του σοβαρού αυτού ζητήματος. Η υποχρέωση δε της 1ης σειράς των ΣΥΟΠ για εκτέλεση 8 υπηρεσιών χωρίς κανένα αντισταθμιστικό μέτρο π.χ. χρόνος ανάπαυσης μετά από εκτέλεση υπηρεσίας, αποτέλεσε ανάμεσα σε άλλα και έναν από τους λόγους για την παραίτηση του περίπου 20% των ΣΥΟΠ της υπόψη σειράς. 

Η ηγεσία του ΥΠΑΜ και της Ε.Φ αποφάσισε έκτοτε την βελτίωση των συνθηκών εργασίας των ΣΥΟΠ και προχώρησε πέραν της μείωσης του αριθμού των εκτελούμενων υπηρεσιών και στην παραχώρηση αντισταθμιστικών μέτρων, μη οικονομικής φύσεως, μετά το πέρας της εκτέλεσης έκαστης υπηρεσίας, όπως ισχύει και για τα λοιπά μόνιμα στελέχη. 

Σήμερα εν έτη 2020, νέοι Κανονισμοί Ωραρίου βρίσκονται με βάση όλα όσα μας δήλωσε αρμόδια πηγή, στην Νομική Υπηρεσία για έλεγχο και σύντομα αναμένονται εξελίξεις. Η εύλογη απορία όλων των στελεχών είναι εάν οι σχετικοί κανονισμοί ωραρίου θα αποτελέσουν αυτή την φορά πραγματικότητα ή θα συνεχίσουν για άλλη μια χρονιά να αποτελούν ουτοπία.

Διαβάστε επίσης:

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Pin It on Pinterest

Share This