Εθνική Φρουρά | Το 2024 καθορίζεται ως Έτος Υπαξιωματικού – Επαφές Αρχηγού ΓΕΕΦ με Υπαξιωματικούς
Defence Redefined
Published on 01/04/2024 at 18:00

Στο πλαίσιο των τακτικών επαφών του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγου Γεώργιου Τσιτσικώστα με το προσωπικό των Σχηματισμών, Διοικήσεων και Μονάδων προγραμματίστηκαν Διοικητικές Συγκεντρώσεις με τους Μόνιμους και Συμβασιούχους Υπαξιωματικούς. 

Ειδικότερα στις 05 Ιανουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση για το προσωπικό της Φρουράς Νήσου – Κόρνου και την 27 Μαρτίου 2024, η δεύτερη στη Φρουρά Λευκωσίας. 

Σκοπός των συγκεντρώσεων είναι η επαφή του Αρχηγού με το σύνολο των Υπαξιωματικών και η έκδοση συγκεκριμένων κατευθύνσεων και οδηγίων, καθώς και η ενημέρωση για θέματα τα οποία τους αφορούν, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ακόλουθα: 

  • Πρόθεση για γενικότερη αναβάθμιση του θεσμού των Υπαξιωματικών και κυρίως ενίσχυση του ρόλου τους ως εργαλείο συνεργασίας και βελτίωσης της κατανόησης μεταξύ του προσωπικού και της Διοίκησης κάθε στρατιωτικού τμήματος.
  • Απαίτηση για απόλυτη εφαρμογή από το σύνολο του προσωπικού, των προβλεπόμενων για κάθε θέμα ενεργειών, την αυστηρή τήρηση των διαταγών, διαδικασιών ελέγχου και αξιολόγησης κάθε είδους δραστηριότητας, με σκοπό την ενίσχυση της τυποποίησης, πρόληψη των κινδύνων και βελτίωση των συνθηκών εργασίας. 
  • Ευελιξία αφομοίωσης αλλαγών ανάλογα με τα καθήκοντα που ανατίθενται στο προσωπικό, ώστε να υπάρχει ταχεία προσαρμογή στις εξελίξεις που στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον διαμορφώνονται ταχέως.
  • Ενίσχυσης της επαγγελματικής κατάρτισης δια της αξιοποίησης των ευκαιριών που παρέχονται για παρακολούθηση εκπαιδεύσεων, οι οποίες μέσα από τα Προγράμματα Διεθνούς Συνεργασίας έχουν πολλαπλασιαστεί, ώστε να εξελίσσονται διαρκώς και να δύνανται να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν καλύτερα στα καθήκοντα κα την Αποστολή τους.
  • Επίλυση προβλημάτων και βελτίωση όλων όσων αφορούν στις συνθήκες εργοδότησης των Υπαξιωματικών αλλά και για τις λοιπές κατηγορίες του προσωπικού της Εθνικής Φρουράς σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας και άλλους λοιπούς κρατικούς φορείς.  

Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγος Γεώργιος Τσιτσικώστας, αναφέρθηκε επίσης στον καθορισμό του 2024 ως «Έτος Υπαξιωματικού» στο πλαίσιο αναγνώρισης τιμής και απόδοσης σεβασμού προς τους Υπαξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς. Κατόπιν τούτου, έχουν προγραμματιστεί αριθμός δράσεων προς τιμή των Υπαξιωματικών οι οποίοι διαδραματίζουν αποδεδειγμένα κύριο ρόλο στην εύρυθμη λειτουργεία της Εθνικής Φρουράς ως οι βασικοί ηγέτες μικρών κλιμακίων. 

Οι συγκεντρώσεις θα συνεχιστούν και θα καλύψουν το σύνολο των Υπαξιωματικών, σε όλες τις επαρχίες.

Πηγή: ΓΕΕΦ

Διαβάστε επίσης: ΣΜΥ | Χειμερινή εκπαίδευση και διαβίωση – Εντυπωσιακές φωτογραφίες

NEWSLETTER SUBSCRIPTION

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Pin It on Pinterest

Share This