iFURTHER | Επαναστατική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας με τη συμμετοχή της Κυπριακής SignalGeneriX
Defence Redefined
Published on 27/02/2023 at 10:02

Η SignalGeneriX Ltd συμμετέχει ως πάροχος τεχνολογίας στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF) “hIgh FreqUency over The Horizon sensors’ cognitivE netwoRk” (iFURTHER).

Το τριετές ερευνητικό έργο, το οποίο ξεκίνησε επίσημα την 1η Δεκεμβρίου 2022, χρηματοδοτείται από το EDF με συνολικό προϋπολογισμό 10,95 εκατ. ευρώ. Η κοινοπραξία iFURTHER αποτελείται από 18 εταίρους (τέσσερις βιομηχανίες, επτά RTO και πέντε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις από 10 χώρες και συντονίζεται από την Ελληνική Αεροδιαστημική Βιομηχανία Α.Ε. (Ελλάδα).

Το iFURTHER ασχολείται με τη “μυστική” επιτήρηση ευρείας περιοχής σε αέρα και σε θάλασσα αναπτύσσοντας νέες ιδέες για ραντάρ πέρα του ορίζοντος (over the horizon), που θα ενσωματωθούν σε ένα συνεργατικό δίκτυο αισθητήρων υψηλής συχνότητας.

Διαβάστε επίσης: DIANA | To ερευνητικό πρόγραμμα του NATO για τεχνολογίες αιχμής – Η συμμετοχή της Ελλάδας

Τελικά, το έργο θα συμβάλει στην ανάπτυξη μιας επίμονης και πολύ ευρείας περιοχής αμυντική ικανότητα της ΕΕ για την παρακολούθηση εναέριων και θαλάσσιων τομέων παρέχοντας μια συγκεκριμένη και επεκτάσιμη λύση. Ειδικότερα, οι στόχοι του iFURTHER είναι:

  • Να ανιχνεύει και παρακολουθεί εναέριους και θαλάσσιους στόχους σε μεγάλη εμβέλεια (πέρα  από τον ορίζοντα), πολύ πιο πέρα ​​από τα υπάρχοντα συστήματα, χρησιμοποιώντας τις αντανακλάσεις των διαδιδόμενων ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων χώρου (skywave) και επιφανείας (surface-wave).
  • Να συμπληρώνει τα κενά και να επεκτείνει την τρέχουσα κάλυψη ραντάρ αέρος και θαλάσσης της ΕΕ εισάγοντας μια διαμόρφωση πολυστατικού αισθητήρα που υποστηρίζεται από ad-hoc  πρωτόκολλα δικτύου και μια κατάλληλη υποδομή για συγχρονισμό και συντονισμό αισθητήρων (π.χ. C2).
  • Να εφαρμόζει συστήματα διαχείρισης γνωστικού ραντάρ για τη βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο και ως συνάρτηση των περιβαλλοντικών συνθηκών (π.χ. η κατάσταση της ιονόσφαιρας), με βάση ισχυρά μοντέλα ιονόσφαιρας και πρωτόκολλα ηχογράφησης (χωρίς να αποκλείεται η ανάπτυξη ιονοσφαιρικών αισθητήρων).
  • Να εφαρμόσει προηγμένες τεχνικές επεξεργασίας σήματος για τη βελτίωση της ανίχνευσης και της απόδοσης παρακολούθησης πέρα ​​από τον ορίζοντα, καθώς και τις δυνατότητες εντοπισμού στόχων.
  • Να χρησιμοποιεί διαθέσιμο μη συνεργατική καταύγαση και εφαρμογή γνωστικών χαρακτηριστικών σε επίπεδο δικτύου για την ανάπτυξη νέων τεχνικών για βελτιστοποιημένη χρήση του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και παθητικής επεξεργασίας.

Αναδυόμενες στρατιωτικές απειλές για την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων υπερηχητικών και βαλλιστικών απειλών, σαφώς καταδεικνύουν την ανάγκη για συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης. Δεδομένου του φάσματος απειλών, είναι προφανές ότι καμία τεχνολογία ή μεμονωμένο σύστημα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όλους τους τύπους απειλών σε όλες τις καταστάσεις.

Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα iFURTHER θα επικεντρωθεί σε ένα ανατρεπτικό αμυντικό concept συστήματος συστημάτων που είναι κατάλληλη για αυτόν τον σκοπό και επομένως δύναται να προστατεύσει την κυριαρχία και την ακεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαβάστε επίσης: SignalGeneriX | Πανευρωπαϊκή πρωτιά σε συμμετοχή σε έργα ανάπτυξης Αμυντικών Συστημάτων – Παρουσίαση σε πρόεδρο EDA

NEWSLETTER SUBSCRIPTION

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Pin It on Pinterest

Share This