Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος | Πλήρες μέλος στο δίκτυο του Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Defence Redefined
Published on 11/06/2024 at 10:05

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος και το Τμήμα Ιστορίας, Πολιτικών και Διεθνών Σπουδών, ανακοίνωσε τη διαπίστευσή και ένταξη του, ως πλήρες μέλος στο δίκτυο του Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 28/5/2024.

Το Πανεπιστήμιο ανακηρύχθηκε ως πλήρες μέλος μετά από αξιολόγηση και παρουσίαση του προσωπικού και Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας, Πολιτικών και Διεθνών Σπουδών, μέσω αίτησης, προς τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό φορέα. 

Στα πρότυπα αναδείχθηκαν μεταξύ άλλων και τα ακαδημαϊκά, επαγγελματικά και επιστημονικά επιτεύγματα του Τμήματος, αλλά και του Πανεπιστημίου ευρύτερα. Η αίτηση ολοκληρώθηκε σε συνεργασία και με την σημαντική υποστήριξη των Υπουργείων Άμυνας και της Στρατιωτικής Ακαδημίας, καθώς και της υποστήριξης του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής του ESDC αναφέρει στις αποφάσεις της, την απόφαση της 22η Μαρτίου 2024, κατά την οποία το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος αποφασίστηκε να γίνει πλήρες μέλος του Δικτύου του.

Το ESDC λειτουργεί στα πλαίσια της κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας (CFSP) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα της κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CSDP). 

Στόχος είναι να προσδώσει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, εκπαίδευση και επιμόρφωση, να προσδώσει πρακτική κατανόηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ πολιτών και αξιωματικών και να αναγνωρίσει και να πληροφορήσει στα μέλη του ορθές πολιτικές πρακτικές σε σχέση με τα θέματα, που άπτονται της κοινής Ευρωπαϊκής πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της ένταξης μεταξύ άλλων του Τμήματος Ιστορίας, Πολιτικών και Διεθνών Σπουδών ως πλήρες μέλος στο πρόγραμμα διδακτορικών του ESDC, του πυλώνα έρευνας σε θέματα μεταπτυχιακών, διδακτορικών και μεταδιδακτορικών ερευνών του ESDC.

Περαιτέρω, η ένταξη του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος στο δίκτυο του ESDC ως πλήρες μέλος συνδέεται άμεσα με τους σκοπούς και στόχους του Πανεπιστημίου, αλλά και των στόχων του Τμήματος Ιστορίας, Πολιτικών και Διεθνών Σπουδών για ευρύτερη προβολή των Προγραμμάτων Σπουδών του και την πρακτική εμπλοκή φοιτητών/τριών, ακαδημαϊκών και εμπειρογνωμόνων στον τομέα εκπαίδευσης και έρευνας. 

Η αποδοχή του Τμήματός είναι απόρροια της χαρτογράφησης των Προγραμμάτων στους προσφερόμενους και πλήρως αναγνωρισμένους τίτλους Σπουδών, που απονέμει το Πανεπιστήμιο Νεάπολις στην Κυπριακή Δημοκρατία και διεθνώς σε συμβατικά και εξ’ αποστάσεως προγράμματα στα ελληνικά και τα αγγλικά και στα τρία επίπεδα Σπουδών.

Διαβάστε επίσης: Ημερίδα συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού έργου HERMES και του Κυπριακού Αμυντικού Οικοσυστήματος

NEWSLETTER SUBSCRIPTION

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Pin It on Pinterest

Share This