Δύναμη Πολιτικής Άμυνας Κύπρου | Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Άμυνας – 1η Μαρτίου
Defence Redefined
Published on 01/03/2022 at 18:35

H 1η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Άμυνας ως η Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Άμυνας.

Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι Τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών και η λειτουργία της σήμερα διέπεται από τους περί Πολιτικής Άμυνας Νόμους του 1996 και 1998 και τους περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικούς) Κανονισμούς του 1997 έως 2017.

Αποστολή της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών, το μέγεθος των οποίων προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει κινδύνους για τη ζωή ή την ευημερία μεγάλου αριθμού προσώπων ή εκτεταμένες συνέπειες στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους της Δημοκρατίας.

Η αναβάθμιση και ισχυροποίηση των μηχανισμών προστασίας του πολίτη πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά την εκδήλωση καταστροφών αποτελεί κύριο μέλημα της Δύναμης. Στο πλαίσιο αυτό η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας εκπονεί και εφαρμόζει σχέδια, διεξάγει εκπαιδεύσεις, ασκήσεις και εφαρμόζει νέες μεθόδους και πρακτικές στον τομέα πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα. 

Παράλληλα, η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας λαμβάνει μέρος σε κινητοποιήσεις όπως κατάσβεση πυρκαγιών, άντληση νερού από πλημμυρισμένα υποστατικά, εκκένωση κατοικημένων περιοχών, ανεύρεση ελλειπόντων προσώπων, έρευνα και διάσωση παγιδευμένων ατόμων κάτω από ερείπια, στήσιμο καταυλισμών, παροχή πρώτων βοηθειών, φιλοξενία ατόμων που χρήζουν προστασίας κ.α. Για την υλοποίηση του ρόλου και της αποστολής της η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας βρίσκεται σε στενή συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, οργανώσεις και φορείς. 

Η Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Άμυνας έρχεται να θυμίσει σε όλους μας πως η προστασία του πολίτη είναι μία σύνθετη διαδικασία, η οποία αφορά όλα τα επίπεδα διοίκησης, όλες τις κοινωνίες, όλους τους πολίτες. Η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών και η εμπέδωση βασικών κανόνων ασφάλειας και αυτοπροστασίας, για τη δημιουργία μιας κοινωνίας έτοιμης να συμβάλλει αποτελεσματικά στη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεών τους αποτελεί για τη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας προτεραιότητα.

Είμαστε βέβαιοι ότι με τη συστράτευση και συμπόρευση όλων μας, την προσήλωσή μας σε αρχές και αξίες και την επίδειξη υπευθυνότητας, ήθους και αξιοπιστίας θα συμβάλουμε καθοριστικά στην περαιτέρω αναβάθμιση της Πολιτικής μας Άμυνας, εκπληρώνοντας έτσι με επιτυχία την υψηλή αποστολή μας.

Διαβάστε επίσης: Κύπρος | Ιερείς έκαναν βολές με στρατιωτικά όπλα – Φωτογραφίες

NEWSLETTER SUBSCRIPTION

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Pin It on Pinterest

Share This