Η Ρωσία ανέπτυξε το πρώτο σύστημα στον κόσμο το οποίο χαρακτηρίζεται από ρωσικά μέσα και ως “αερομεταφερόμενη…