Συνεχίζεται η ενίσχυση των στρατιωτικών σχέσεων Ελλάδος – Γαλλίας όπως και με τις υπόλοιπες φίλιες χώρες και συμμάχους…