Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προκήρυξε διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την…