Το TALOS (Tactical Advanced Laser Optical System), ένα σημαντικό ερευνητικό πρόγραμμα συνεργασίας στον τομέα της άμυνας που ξεκίνησε…