Συγκεκριμένα, η Βουλγαρία έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για την προμήθεια συνολικά 183 οχημάτων…