Από την Δευτέρα 16 έως την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2023, και στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ ως προς τις…