Η MBDA έχει λάβει πρόσθετη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου για να επιταχύνει την ανάπτυξη…