Το SMASH 3000 είναι το τελευταίο και πιο εξελιγμένο σύστημα ελέγχου πυρός για φορητά όπλα της Smart Shooter…