Από την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή 07 Οκτωβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε η Πολυεθνική Άσκηση με την επωνυμία…