Την έγκριση της συμμετοχής της Κροατίας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον χώρο ελεύθερης διακίνησης Σένγκεν εισηγείται η Ευρωπαϊκή…