Από το Σάββατο 05 έως την Τρίτη 08 Αυγούστου 2023, και στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ ως προς τις διεθνείς συνεργασίες…