Το πρώτο Τηλεκατευθυνόμενα Εναέριο Σύστημα (Remotely Piloted Air System – RPAS) Protector προσγειώθηκε στη βάση Waddington…