Το πλοίο RFA Proteus βρίσκεται σε υπηρεσία και θα χρησιμεύσει ως η βάση εκτόξευσης για τηλεχειριζόμενα οχήματα και για μια…