Οι επιχειρησιακές απειλές και απαιτήσεις του 21ου αιώνα, δημιουργούν την ανάγκη για μια νέα κατηγορία συστημάτων πυροβολικού, με υψηλή κινητικότητα, μεγάλη ισχύ πυρός…