Η Ινδία απέστειλε επίσημο αίτημα (Letter of Request – LoR) στην Γαλλία αναφορικά με την προμήθεια 26 μαχητικών αεροσκαφών…