Η MBDA ολοκλήρωσε συμφωνία με την πολωνική εταιρεία Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (PGZ) για την υποστήριξη σε ότι αφορά…