Τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου (EW) σχεδιασμένα κυρίως για να παρεμβάλουν, να καταστέλλουν ή να υποκλέπτουν την εκπομπή…