Από την Πέμπτη 15 έως την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023, οι Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν στην Πολυεθνική Άσκηση με την ονομασία…