Σε μια αξιοσημείωτη ενέργεια, η ισραηλινή Plasan (μέτοχος της  ΕΛΒΟ 2020 Α.Ε), ανέπτυξε τάχιστα έναν στόλο των θωρακισμένων οχημάτων…