Ανάμεσα στα εκθέματα, περιλαμβάνεται και το θωρακισμένο όχημα AMV της Patria, εξοπλισμένο με το σύστημα όλμου Patria Nemo 120 χιλ…