Κατά τη διάρκεια τους φετινού Air Show στο Παρίσι, η MBDA θα παρουσιάσει την πρόταση της για συνεργασία των πυραυλικών συστημάτων…