Η Μάλτα παρέλαβε το μεγαλύτερο περιπολικό πλοίο που κατασκεύασε η Cantiere Navali Vittoria…