Από την Δευτέρα 2 έως την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023, και στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ ως προς τις…