Εντυπωσιακές εικόνες δημοσιοποίησε το ΓΕΕΦ από εκπαιδευτικές βολές που πραγματοποίησαν οι μονάδες της 6ης Μ/Κ ΤΞ ΠΖ…