Η DEFENCE ReDEFiNED, μετά την έκθεση DEFEA 2023 της Αθήνας, θα βρίσκεται και στην διεθνή έκθεση Άμυνας και Ασφάλειας…