Στο πλαίσιο συνεκπαίδευσης της Ε.Φ με τα πληρώματα σκαφών CCM (Combatant Craft Medium) του Αμερικανικού…