Τα γυμνάσια με την επωνυμία “Maritime Interaction-2022”, που διεξήχθησαν από τις 21 έως τις 27 Δεκεμβρίου, με τη συμμετοχή του ρωσικού Στόλου του Ειρηνικού…