Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν νέες ολοκληρωμένες λύσεις κυβερνοασφάλειας και εξηγήθηκαν διάφορα συστήματα…