Η EDGE ανακοίνωσε την πώληση των αντιπλοϊκών πυραυλικών συστημάτων MANSUP Extended-Range (MANSUP-ER) και την…