Κατά την διάρκεια της εβδομάδας, προσωπικό της Εθνικής Φρουράς συμμετείχε ενεργά στον καθαρισμό δημόσιων χώρων…