Σας μεταφέρουμε τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τα υπερ-υπερχητικά (hypersonic) οπλικά συστήματα του μέλλοντος, τα οποία αποτελούν…