Φέτος συμμετέχουν μόλις 6 εταιρείες από τις ΗΠΑ και 75 εταιρείες από την Κίνα…