Για τη βελτίωση της βιωσιμότητας της μελλοντικής αμυντικής κινητικότητας, διατηρώντας παράλληλα την υψηλότερη απόδοση που απαιτούν τα…