Όπως και να το κάνουμε, η ελληνική ιστορία είναι επική. Μεταξύ άλλων η ελληνική ιστορία ενέπνευσε δεκάδες μουσικά αριστουργήματα…