Από την Παρασκευή 10 έως και την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης…