Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης είναι η έλλειψη πτητικών μέσων τις νυκτερινές ώρες…