Νιώθοντας έντονα την προσπάθεια απομόνωσης της από τη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου από τα κράτη της περιοχής, η Τουρκία…